Başkent Üniversitesi Ana Sayfa Hakkımızda Etkinlikler İletişim
Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ve KÜLTÜR VE SANAT ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

2008 Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu II Programı

9.00-9.40   Başkent Üniversitesi,  Devlet Konservatuvarı Öğrenci Korosu Konseri

Açılış Konuşması: Prof. Dr. Adnan Tepecik, Prof. Dr. Mehmet Haberal

I. Oturum: Oturum Başkanı; Filiz Yenişehirlioğlu

9.40-10.00   Kaunos'da Tiyatro Çeşmesi  (Cengiz Işık)

10.00-10.20 Hitit Kültüründe Kullanılan 'Çift Kişilik Anadolu Lir'nin Organolojik Yönden Analizinin Önemi (Lütfü Erol)

10.20-10.40  İç Mimarlık Çevre ve Sanayi (Ayhan Azzem Aydınöz)

10.40-11.00  ARA (Kahve, çay)

II.Oturum: Oturum Başkanı; Ayhan Azzem Aydınöz

11.00-11.20   Geç Antik Çağda Troia/Ilion ve Troad Bölgesi (Billur Tekkök)

11.20-11.40   "Sanal Müze"nin İletişimi (Senem Gençtürk Hızal)

11.40-12.00    Sanat Eğitimi ve Endüstri Estetiği (Adnan Tepecik)

12.00-12.20     TARTIŞMA

12.20-14.20     ARA (Öğlen Yemeği)

III. Oturum: Oturum Başkanı; Adnan Tepecik

14.20-14.40     Anadolu'da Tarih Boyunca Mersin Ağacı (Çiğdem Gençler Güray)

15.00-15.20    19.Yüzyıl Sonu,  20. Yüzyıl Başı Müze Envanter Kayıtlarından Öğrendiklerimiz (Filiz Yenişehirlioğlu)

15.20-15.40     Machinima   (Murat Devrim Atılgan)

15.40-16.00     ARA (Kahve, çay)

IV. Oturum: Oturum Başkanı; Billur Tekkök

16.00-16.20    Ölü Doğa: Kasap Dükkanı Sahnelerinden Yeni Dünyanın İkonları Parçalanmış İnek ve Koyunlara (Sevil Dolmacı)

16.20-16.40     Kapadokya, Ortaköy Aziz Georgios Kilisesi (Nilufer Peker)

16.40-17.00     Renklerin Yaşama ve Sağlığa Yansıması (Burcu Arıcı)

17.00-17.20    "Kaunos Tuzlası-Sal Caunitis 2008 Yılı Çalışmaları; Jeofizik Destekli Arkeolojik Araştırmalar" (Sema Atik)

17.20-17.40    Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Web Siteleri (İnanç İlisulu)

17.40-18.00    TARTIŞMA

18.00-18.20    KAPANIŞ KONUŞMASI (Cengiz Işık)


Başkent Üniversitesi, Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi
Eskişehir Yolu 20. km. Bağlıca Kampusu  06810 ANKARA